Výsledok vyhľadávania

Právne prehlásenie

Ochrana osobných údajov a právne pojmy, použitie cookies

 • Duševné vlastníctvo

Všetky materiály na webových stránkach sú duševným vlastníctvom spoločnosti Walmark. Tieto materiály sa môžu kopírovať a rozmnožovať len v rozsahu nevyhnutnom  na zobrazenie online. Nehľadiac na vyššie uvedené môžete celé webové stránky vytlačiť pre vlastnú potrebu. Občas vám môžeme dať príležitosť, aby ste si z týchto webových stránok stiahli tapetu, sporič obrazovky a ďalšie nástroje.

 

 •  Vytvorenie odkazu na webové stránky

Ak chcete uviesť odkaz na webové stránky, musíte použiť adresu domovskej stránky.

 

 

 •  Správnosť informácií na týchto webových stránkach

Informácie na týchto webových stránkach sú určené pre zákazníkov spoločnosti Walmark vo Veľkej Británii a nemusia byť použiteľné v iných krajinách. Vynaložíme primerané  úsilie na zabezpečenie, aby bol obsah týchto webových stránok správny a aktuálny, ale nepreberáme zodpovednosť za akékoľvek nároky alebo škody vyplývajúce zo spoliehania sa  na obsah týchto webových stránok. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť špecifikáciu produktu. V prípade potreby aktuálnych špecifikácií produktov vo vašej krajine sa prosím obráťte na svojho predajcu spoločnosti Walmark.

 

 •  Čo robíme s informáciami, ktoré nám poskytujete

Spoločnosť Walmark rešpektuje vaše súkromie. Nebude zhromažďovať žiadne osobné identifikačné údaje (vaše meno, adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, tj. „osobné údaje“), pokiaľ nám ich neposkytnete dobrovoľne. Ak nechcete, aby sme mali vaše osobné údaje, neoznamujte ich.

Walmark nebude poskytovať vaše osobné údaje tretím stranám na nezávislé použitie bez vášho predchádzajúceho súhlasu. Spoločnosť Walmark chce využiť vaše informácie na to, aby vás mohla informovať o nových produktoch, službách, špeciálnych ponukách a merať a zlepšovať svoje služby. Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté len pre tieto účely spoločnostiam pridruženým k spoločnosti Walmark, maloobchodníkom a poskytovateľom služieb, ktorí sa podieľajú na spracovaní a uchovávaní vašich osobných údajov. Ak si to neprajete, kontaktujte nás prosím na nižšie uvedenej adrese. Niektoré z týchto spoločností môžu byť umiestnené mimo Európsku úniu, ale budú zmluvne zaviazané na uchovanie vašich osobných údajov v tajnosti. Ak si neprajete dostávať ďalšie informácie, zaškrtnite prosím pred odoslaním svojich osobných údajov príslušnú kolónku v spodnej časti formulára na webovej stránke.

 

 •  Elektronická komunikácia

Aby sme vám mohli zasielať informácie podľa vašich požiadaviek a záujmu, je do obsahu našich e-mailov vložená „preklikávacia URL adresa“, ktorá nám umožňuje sledovať a zhromažďovať informácie ako napríklad, či ste otvorili e-mail a na ktoré odkazy v e-maili ste klikli. Zhromaždené údaje nám pomáhajú určiť vaše záujmy a vyhnúť sa zasielaniu zbytočných správ.

Ak si neprajete dostávať žiadne ďalšie informácie alebo chcete byť odstránený/á z nášho zoznamu, použite prosím odkaz na odhlásenie, ktorý bude k dispozícii v každom elektronickom spravodajcovi, ktorý od nás dostanete.

Na odstránenie týchto informácií z našich existujúcich súborov vynaložíme primerané úsilie.

 

 •  Propagačná činnosť

Ak sa zúčastníte súťaže, tipovania alebo akejkoľvek inej formy propagácie, vtedy môžeme používať vami poskytnuté osobné údaje na realizáciu týchto programov.

 

 •  Odkazy na externej webovej stránke

Naše webové stránky môžu tiež obsahovať odkazy na iné webové stránky spoločnosti Walmark alebo na webové stránky našich predajcov, autorizovaných servisov,ďalších pridružených spoločností alebo na webové stránky sociálnych médií. Ak kliknete na taký odkaz na niektorej z týchto webových stránok, uvedomte si prosím, že tieto stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a my za tieto stránky nenesieme žiadnu zodpovednosť. Skôr než týmto webovým stránkam poskytnete svoje osobné údaje, overte si prosím ich zásady ochrany osobných údajov.

 

 •  Zhromažďovanie a používanie informácií

Informácie, ktoré automaticky zhromažďujeme a ukladáme v protokolových súboroch vo vašom počítači, obsahujú vašu IP adresu (adresu internetového protokolu), typ prehliadača a jazykové nastavenie, operačný systém, poskytovateľa internetových služieb (ISP) a dátumovú/časovú pečiatku.

Tieto informácie používame na účinné spravovanie našich stránok, aby sme sa dozvedeli viac o správaní návštevníkov našich webových stránok a mohli analyzovať trendy a zhromažďovať demografické údaje o našich užívateľoch ako celku. Zhromaždené informácie môžu byť použité v našich marketingových a reklamných službách a oznamoch.

Ak spolu s osobnými údajmi použijeme neosobné informácie, bude s týmito informáciami zachádzané ako s osobnými údajmi tak dlho, ako dlho budú používané spoločne s osobnými údajmi.

 

 •  Použitie cookies

Webové stránky, e-mailové správy, online služby, reklamy a interaktívne aplikácie spoločnosti Walmark môžu používať „cookies“ a ďalšie technológie, ako sú webové majáky a pixelové značky.

„Cookie“ je reťazec len textových informácií, ktoré z nášho webového serveru posielame do súboru cookie prehliadača na pevnom disku vášho počítača. Ten umožňuje našim webovým stránkam zapamätať si po nadviazaní spojenia medzi webovým serverom a webovým prehliadačom, kto ste. Hlavným účelom cookie je identifikovať užívateľa a umožniť nášmu webovému serveru poskytnúť vám webové stránky upravené podľa potrieb užívateľa pre osobnejší zážitok z návštevy webových stránok spoločnosti Walmark a lepšiu reakciu na vaše individuálne potreby.

Tiež partneri spoločnosti Walmark používajú cookies a ďalšie technológie na zapamätanie vašich osobných informácií, které poskytujete pri používaní našich webových stránok, aplikácií a online služieb. Ide napríklad o informácie, ktoré ste predtým poskytli na webovom formulári.

Tieto webové stránky používajú dva druhy cookies:

 • Relačné cookies - sú dočasné cookies, ktoré zostávajú v súbore cookie vášho prehliadača, dokedy neopustíte naše webové stránky. Tieto cookies zmiznú tiež v prípade, že stránky dlhšiu dobu nenavštívite.

 • Trvalé cookies - tento druh cookies zostane v súbore cookie vášho prehliadača omnoho dlhšiu dobu. Táto doba závisí od voľby nastavenia, ktorú prevediete vo svojom internetovom  prehliadači. Trvalé cookies umožňujú odovzdávať informácie na webový server zakaždým, keď niekto navštívi stránky. Trvalé cookies sú známe tiež ako sledovacie cookies.

 •  Cookies tretích strán

 

Spoločnosť Walmark môže využívať tretie strany ako inzerentov na podávanie inzerátov a sledovanie našej marketingovej komunikácie. Tretie strany ako inzerenti používajú cookies na meranie efektivity reklamy a prispôsobeniu obsahu reklamy osobným potrebám. Informácie, ktoré môžu byť zhromažďované tretími stranami ako inzerentmi, môžu zahŕňať geolokačné údaje alebo kontaktné údaje, napríklad e-mailovú  adresu.

Zásady ochrany osobných údajov týchto tretích strán ako inzerentov vám poskytnú ďalšie informácie o ich používaní cookies.

 

 •  Webové majáky a obrazové body

Naše webové stránky a e-mailové oznamy môžu obsahovať elektronický obraz známy ako webový maják alebo pixelová značka. Webové majáky a pixelové značky primárne využívajú technológie tretích strán, napríklad Google Analytics, na sledovanie aktivity návštevníkov našich stránok.

 

 •  Povolenie a zakázanie cookies

Cookies môžete povoliť alebo zakázať zmenou nastavenia vo vašom internetovom prehliadači. Prečítajte  si prosím pokyny k vášmu prehliadaču  alebo navštívte webovú stránku O cookies, aby ste sa dozvedeli/a, ako zmeniť nastavenie prehliadača.

Vezmite prosím na vedomie, že niektoré vlastnosti webových stránok spoločnosti Walmark nebudú po zakázaní cookies k dispozícii.

 

 •  Otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov

Ak  máte otázky týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov alebo k tomu, ako vaše osobné údaje spracovávame, môžete nás kontaktovať na našej nižšie uvedenej e-mailovej adrese alebo na telefónnom čísle. To isté platí, ak  chcete mať prístup k vašim osobným údajom alebo ich chcete nechať opraviť, zablokovať alebo odstrániť. Vynaložíme všetko primerané úsilie na splnenie vašich požiadaviek.

Hore