Výsledok vyhľadávania

Informačná služba VPOIS


Ako držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobe liekov, podľa Zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach č 362/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov, uverejňujeme požadované informácie:

 

  • V súčasnej dobe nie je žiadny liečivý prípravok na trhu.
Hore